PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS PHẠM SƯ MẠNH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch hoạt động tháng 10/2022 02/10/2022 [HyperLink19]
2 Kế hoạch hoạt động tháng 9/2022 13/09/2022 [HyperLink19]
3 Kế hoạch hoạt động tháng 10, năm học 2021-2022 04/10/2021 [HyperLink19]
4 Kế hoạch hoạt động tháng 9, năm học 2021-2022 08/09/2021 [HyperLink19]
5 Tờ khai báo y tế dành cho thí sinh tham gia kiểm tra năng lực tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 19/06/2021 [HyperLink19]
6 PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 01/06/2021 [HyperLink19]
7 Kế hoạch hoạt động tháng 01 - Năm học 2020-2021 02/01/2021 [HyperLink19]
8 Kế hoạch hoạt động tháng 12 - Năm học 2020-2021 03/12/2020 [HyperLink19]
9 Kế hoạch hoạt động tháng 11 - Năm học 2020-2021 05/11/2020 [HyperLink19]
10 Kế hoạch hoạt động tháng 10 - Năm học 2020-2021 30/09/2020 [HyperLink19]
11 Kế hoạch năm học 2020-2021 30/09/2020 [HyperLink19]
12 Kế hoạch hoạt động tháng 9 - Năm học 2020-2021 09/09/2020 [HyperLink19]
13 Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 6/2020 06/06/2020 [HyperLink19]
14 Kế hoạch hoạt động tháng 6 - Năm học 2019-2020 29/05/2020 [HyperLink19]
15 TKB thực hiện từ 1.6.2020 25/05/2020 [HyperLink19]
16 Kế hoạch hoạt động tháng 5 - Năm học 2019-2020 04/05/2020 [HyperLink19]
17 Kế hoạch hoạt động tháng 4 - Năm học 2019-2020 07/04/2020 [HyperLink19]
18 Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 3/2020 10/03/2020 [HyperLink19]
19 Kế hoạch hoạt động tháng 3 - Năm học 2019-2020 03/03/2020 [HyperLink19]
20 Kế hoạch hoạt động tháng 02 - Năm học 2019-2020 04/02/2020 [HyperLink19]
    
123456