PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS PHẠM SƯ MẠNH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TK-D-00050 Tập bản đồ lịch sử - địa lý phần địa lýPhí Công Việt, Phạm Thị Thu PhươngTK ĐỊA Trong kho
TK-D-00049 Tập bản đồ lịch sử - địa lý phần địa lýPhí Công Việt, Phạm Thị Thu PhươngTK ĐỊA Trong kho
TK-D-00048 Tập bản đồ lịch sử - địa lý phần địa lýPhí Công Việt, Phạm Thị Thu PhươngTK ĐỊA Trong kho
TK-D-00047 Tập bản đồ lịch sử - địa lý phần địa lýPhí Công Việt, Phạm Thị Thu PhươngTK ĐỊA Trong kho
TK-D-00046 Tập bản đồ lịch sử - địa lý phần địa lýPhí Công Việt, Phạm Thị Thu PhươngTK ĐỊA Trong kho
SGK7-00127 Bài tập tin học 7Hà Đặng Cao TùngSGK 7 Trong kho
SGK7-00126 Bài tập tin học 7Hà Đặng Cao TùngSGK 7 Trong kho
SGK7-00125 Bài tập tin học 7Hà Đặng Cao TùngSGK 7 Trong kho
SGK7-00124 Bài tập tin học 7Hà Đặng Cao TùngSGK 7 Trong kho
SGK7-00123 Bài tập tin học 7Hà Đặng Cao TùngSGK 7 Trong kho
SGK7-00122 Bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7Trần Thị ThuSGK 7 Trong kho
SGK7-00121 Bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7Trần Thị ThuSGK 7 Trong kho
SGK6-00153 Bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6Trần thị ThuSách GK 6 mới Trong kho
SGK6-00152 Bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6Trần thị ThuSách GK 6 mới Trong kho
SGK6-00151 Bài tập hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6Trần thị ThuSách GK 6 mới Trong kho
12345678910...